bərabərləşdirmək

bərabərləşdirmək
f. Bərabər hala salmaq, bərabər etmək, bir ölçüyə, bir əndazəyə salmaq, tənləşdirmək, tarazlaşdırmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bərabərləşdirmə — «Bərabərləşdirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabər — 1. sif. Başqası ilə tən, bir ölçüdə, bir boyda olan. Bərabər qiymətli. Bərabər qüvvəli. Bərabər kəmiyyətli. Boyu bərabəri – özü boyda. <Mehri xanım:> Bala, axır mən anayam! Boyum bərabəri oğul yetirmişəm. Ə. H.. Bərabər etmək – 1) bax… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müsaviləşdirmək — f. Bərabərləşdirmək, tənləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətləşdirmək — f. Vəznlərini uyğunlaşdırmaq, tarazlaşdırmaq, bərabərləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənləşdirmək — bax bərabərləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərçilik — is. Heç bir əsas olmadan əmək haqqını və s. ni bərabərləşdirmək cəhdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərləmək — bax bərabərləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eyniləşdirmək — f. Eyni şey hesab etmək, tamamilə oxşatmaq, bənzətmək, bərabər tutmaq. Məfhumları eyniləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsviyə — ə. 1) bərabər etmə; bərabərləşdirmə; 2) tarazlaşdırma, düzləşdirmə; 3) bir məsələni həll edib qurtarma; 4) rədd etmə, boynundan atma; 5) ləğv etmə; ləğv …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tarraşdımax — (Çənbərək) bərabərləşdirmək, tarazlaşdırmaq. – Eşşəy xuncuru əyirdi, onun gözdərini tarraşdıdım, boyl əyilmədi; – Barxanıyı tarraşdı, atın belində əyilməsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”